Hoe zit het nu? Mag je wel of niet eten/drinken tijdens het rijden?

Geschreven door -
In Nederland is het toegestaan om een broodje te eten of koffie te drinken tijdens het rijden, terwijl het in andere landen absoluut niet mag. In Frankrijk kunnen etende automobilisten een boete krijgen van 75 euro.

Navigatie

Het gerechtshof geeft nu duidelijkheid: vastpakken van de telefoon is verboden, bedienen als-ie in een standaardje zit niet. Dus: navigeren op je telefoon mag als je de telefoon maar niet vastpakt. Veilig Verkeer Nederland blijft overigens van mening dat je beter van je telefoon kan afblijven.

Airco en radio

Die mogen dus. Aanraken. Maar vergis je niet door vrijelijk met je radio te gaan spelen. Dáár op zich kan je niet zomaar een boete voor krijgen omdat dat niet bij wet verboden is, ténzij je 'jezelf of andere mensen in gevaar brengt' met je gedrag. Oftewel: zodra een agent bespeurt dat jij begint te slingeren, over doorgetrokken strepen scheurt, of erger: door rood rijdt, ben je de sigaar. Dan kunnen ze je pakken.

Telefoon

In de wet staat dat 'vasthouden van je telefoon' verboden is. Ook als je niet belt. Als je de telefoon met twee vingers vasthoudt, je toch twee handen op het stuur hebt en je keurig aan elke verkeersregel houdt, kan je dus een behoorlijke boete krijgen. Let wel: je mag wel handheld bellen als je met je auto stilstaat in de file of voor het stoplicht. Maar volgens de rechtbank mag je de telefoon dus met geen vinger aanraken als je in beweging bent, óók niet als de telefoon in een telefoonhoudertje op je dashboard zit. Het gerechtshof verwerpt die uitspraak nu. 'Aanraken' is niet hetzelfde als 'vasthouden'.

De algemene grondregel voor automobilisten ligt grotendeels besloten in artikel vijf van de Wegenverkeerswet. Volgens dat artikel 'is het een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd'.

ABAX wenst u veilige kilometers toe!