Over ABAX

ABAX is dé probleemoplosser voor iedereen die bedrijfsmatig voertuigen gebruikt. We zijn marktleider en ontwikkelaar van gebruiksvriendelijke gps-rittenregistratiesystemen, projectmanagementsoftware en technologie voor beveiliging van bedrijfsmaterieel.

Onze up-to-date Internet of Things (IoT) technologie voldoet volledig aan de marktbehoeften en levert daardoor onze klanten veel voordeel op. ABAX is het snelst groeiende telematica-bedrijf in Europa dat zich focust op het aanbieden van IoT oplossingen, zoals elektronische rittenregistratie. 

Door het aanbieden van flexibiliteit en ''usability'', gelooft ABAX in een verbonden, naadloos geïntegreerd IoT-domein, dat de dagelijkse problemen van onze doelgroep oplost. Onze allround oplossingen, waaronder ons rittenregistratiesysteem, sluiten naadloos op elkaar aan en ABAX loopt daarmee vooruit in telematica oplossingen. 

Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op een SaaS (Software as a Service) oplossing. Ons volledig geïntegreerd 'software platform architectuur' is schaalbaar en klaar voor toekomstige innovatieve diensten. Alle oplossingen worden ''plug-and-play'' geleverd. 

ABAX heeft meer dan 430 medewerkers vedeeld over diverse afdelingen zoals verkoop, klantenservice, marketing, support, administratie, kwaliteit en ontwikkeling. De verschillende kantoren bevinden zich in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Polen, China en Groot-Brittannië. Het hoofdkantoor van ABAX bevindt zich in Larvik, Noorwegen. 

Vision & Values
De geschiedenis van ABAX
ISO-certificeringen
The difference is ABAX™

THE DIFFERENCE IS ABAX™

We onderscheiden ons van de concurrent in alles wat we doen. Niet voor niets is ons bedrijfsmotto “The difference is ABAX™”. Onze toegevoegde waarde is verweven in alles wat we doen en volledig geïmplementeerd in de interne en externe communicatie.

Om onze concurrentiepositie in een van de snelst groeiende markten ter wereld te behouden, is de bedrijfsvoering volledig gebaseerd op drie essentiële elementen: “People, Technology en Products”.

We hebben ABAX georganiseerd als een planeet (planet ABAX). Een wendbare en flexibele organisatievorm, waarbij we optimaal gebruik maken van “People, Technology en Products”. Zo kunnen we als eerste in de markt reageren op veranderingen en anticiperen op eventuele marktwijzigingen. De ABAX kernwaarden “Winstgevend, Koploper en Enthousiast” sluiten daar naadloos op aan.

De sociale missie van ABAX is ''Being a problem solver for everyone using vehicles at work''.

ABAX is opgericht in 2003. Maar pas in 2009  richtte ABAX zich meer op GPS-gebaseerde voertuig tracking  door een nauwe samenwerking met ETS (Electornic Tracking Systems).

 2011  was om marktleider te worden op het gebied van technologie, productontwikkeling en verkoop van track-en-trace oplossingen aan de particuliere- en de zakelijke sector. Ze wilden dit bewerkstelligen door het creëren van een innovatieve atmosfeer en het stimuleren van onderlinge nauwe samenwerking. Dit is  uiteindelijk ook gelukt. Vandaag de dag is ABAX marktleider in de telematica-industrie op het gebied van GPS-tracking, elektronische rittenregistraties, materieelbeheer en projectmanagement.

 

ABAX is begonnen in Noorwegen, maar breidde zich al snel uit over heel Scandinavië, Europa en China. Het ABAX hoofdkantoor is gevestigd in Larvik, Noorwegen. ABAX heeft ook kantoren  in  Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Polen, China en het Verenigd Koninkrijk.  Op dit moment zijn er meer dan 350 mensen werkzaam bij ABAX op verkoop, klantenservice, marketing, kwaliteit, administratie, financiën en ontwikkeling.

 

ABAX werd door Berg Insight (Berg Insight, 15 september 2016) uitgeroepen tot snelst groeiende telematica bedrijf in Europa met een groei van 50% in 2015. Deze groei is een combinatie van organische en niet-organische groei, ondersteund door hoge verkoopcijfers, winstgevende activiteiten en nieuwe aanwinsten. Aan het begin van 2017 had ABAX 200,000 actieve abonnementen en meer dan 20,000 klanten.  

Op 6 juni 2017 kondigd ABAX aan dat Norvestor Equity As ABAX Group overhandigt aan de wereldwijde beleggingsmaastschappij Investcorp voor een som van 1.8 miljard Noorse Kronen. 

ABAX werkt actief aan het behoud van een hoog niveau van klanttevredenheid. Vandaar dat we een managementsysteem hebben ontwikkeld dat ons ondersteunt in het voldoen aan de wensen van onze klanten, interne eisen, de eisen van de autoriteiten en de eisen die worden gesteld in de ISO-standaarden 9001 (kwaliteitsbehoud), 14001 (duurzaamheid), en 27001 (informatiebeveiliging).  

 
KWALITEITSBELEID 

Als ABAX voldoen we aan de standaardeisen van ISO 9001, 14001 en 27001. ABAX wil hiermee waarborgen dat we constante, hoogwaardige kwaliteit leveren aan onze klanten, waarbij een hoog niveau van klanttevredenheid wordt gewaarborgd. We voldoen aan de ISO standaards zodat onze klanten zich veilig voelen in de wetenschap dat ze zaken doen met een serieuze en verantwoordelijke leverancier. We houden rekening met de behoeften van onze klanten ten aanzien van de verwachte kwaliteit en we nemen verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de veiligheid van klantgegevens.  

Ons kwaliteitsniveau moet een verstandige balans zijn tussen klanttevredenheid, tevredenheid van de medewerkers en kosten. 

De 4 kwaliteitsdoelen van ABAX:

 1. ABAX streeft ernaar de meest tevreden medewerkers in Europa te hebben, met een tevredenheidsratio boven de 80%
 2. Twee maar per jaar wordt een welzijnsonderzoek uitgevoerd
 3. ABAX streeft ernaar meer dan 80% tevreden klanten te hebben
 4. Twee maal per jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd 

 
MILIEUBELEID

ISO 14001 legt de basis voor ons milieubeleid. Het ABAX management is er sterk op gericht om de invloed van ABAX op het milieu te verlagen. Via de internationale ISO-certificering hebben we onze inzet voor het milieu bewezen. Bij ABAX proberen we altijd onze negatieve invloed op het milieu te verminderen en het in een positieve richting om te buigen.   

Deze 6 stappen helpen ons met het naleven hiervan:  

 1. Ons bewust te zijn van de invloed van onze activiteiten op het milieu door productontwikkeling, productie, distributie, gebruik en uiteindelijk recycling;
 2. Afwegen van milieutechnische kwesties tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
 3. Milieukwesties te benadrukken in de logistiek en bij onze partnerkeuze:
 4. Onze klanten attent te maken op hun uitstoot van broeikasgas;
 5. Te voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten;
 6. Onze milieuprestaties te bewaken en steeds nieuwe doelen op te stellen.

 Lean and Green

ABAX Nederland heeft een Plan van Aanpak opgesteld waarin de doelstelling om een 20% CO2 reductie te behalen in 5 jaar tijd is in opgenomen. Hiervoor heeft ABAX de Lean and Green Award in ontvangst genomen. Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

 
VEILIGHEIDSBELEID

ABAX dient een hoog niveau van informatiebeveiliging te onderhouden om de eigen gegevens van de klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang en wijzigingen. Daarom heeft het management van ABAX hun toewijding en verantwoordelijkheid bevestigd via certificering van de onderneming volgens ISO 27001, de internationale standaard voor informatiebeveiliging. 

De 5 doelstellingen van ABAX informatiebeveiliging zijn:

 1. Bijdragen aan een veilig informatieverwerkingsproces, dit wil zeggen, de informatiebronnen van ABAX beschermen tegen schending van vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid;
 2. Voorkomen, ontdekken en snel herstellen van schendingen van de veiligheid om schade te minimaliseren;
 3. Waarborgen dat ABAX werkt volgens de huidige wetgeving zoals deze geldt voor de branche;
 4. Verzekeren dat alle medewerkers van ABAX, evenals tijdelijk personeel, de noodzakelijke training en vaardigheden hebben wat betreft informatieveiligheid;
 5. Versterken en ondersteunen van de zakelijke doelstellingen van ABAX.

 
Een hoog veiligheidsniveau is essentieel om te voldoen aan de eisen van onze klanten. We voeren risicoanalyses uit, stellen vast wat de mogelijke kwetsbaarheden zijn, stellen eisen op voor onze partners en realiseren maatregelen om onze prestaties voortdurend te verbeteren. Met dit beveiligingsbeleid streeft de directie van ABAX ernaar veiligheid de hoogste prioriteit toe te kennen en wordt het werk in het kader van informatiebeveiliging ondersteund. 

THE DIFFERENCE IS ABAX™

ABAX is gebaseerd op drie essentiële elementen die ons een unieke positie en voorsprong op de concurrentie geven: People, Technology and Products.

 

PEOPLE

Het ABAX personeel is onderdeel van een divers en toegewijd team. Om succesvol te zijn en blijven, vinden wij het belangrijk dat al onze medewerkers -van 18 tot 70 jaar – de  bedrijfsmissie, visie en waarden kennen en toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn ervan overtuigd dat als wij goed voor hen zorgen, zij goed zullen zorgen voor onze klanten. Om die reden is de medewerkerstevredenheid één van de belangrijkste targets binnen ABAX. We streven naar werkplezier en laag ziekteverzuim (ruim onder de drie procent). Bovendien willen we dat onze werknemers dagelijks groeien en ontwikkelen, ongeacht hun leeftijd. Wij streven naar een zo hoog mogelijke medewerkers tevredenheid – zowel op hun werk als daarbuiten. Wij zijn er van overtuigd dat tevreden medewerkers onze klanten een betere service leveren.  

 

TECHNOLOGY

De ABAX-unit is onze hardware-oplossing. Deze beproefde technologie is in de afgelopen 10 jaar in samenwerking met Siemens en Telenor doorontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat onze up-to-date-technologie tot de kopgroep van de branche behoort. De allround oplossing communiceert wereldwijd via alle mobiele netwerken en is voorzien van de meest recente GPS-technologie. De ABAX-unit maakt gebruik van drie positioneringsplatformen: GSM, radiosignalen en GPS. Leiderschap in technologie leidt er toe dat ABAX-klanten altijd beschikken over producten en diensten van hoge kwaliteit.   

 

PRODUCTS

ABAX ontwikkelt oplossingen voor iedereen die bedrijfsmatig een voertuig gebruikt, voor bedrijven die hun werkmaterieel willen managen en beveiligen en bedrijven die hun dagelijkse werkzaamheden willen stroomlijnen en de kwaliteit daarvan willen verhogen met behulp van een efficiënter manier van project management.

Alle producten en systemen voldoen volledig aan de marktbehoeften en leveren de klant veel voordeel op. Zowel de hardware als de software zijn speciaal ontwikkeld door ABAX. Alle oplossingen worden ‘’plug and play’’ geleverd en zijn door de klanten gemakkelijk te installeren.