Bijgewerkte Algemene voorwaarden

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG) worden onze Algemene Voorwaarden vanaf 25 mei 2018 bijgewerkt voor bestaande klanten. Voor nieuwe klanten zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing vanaf 25 april 2018.

U kunt de nieuwe en bijgewerkte algemene voorwaarden hier vinden: algemene voorwaarden van ABAX

Als u hier vragen over heeft, neem dan contact op met onze klantenservice.